Turist Rehber Talepleri

Turistrehberiara.com 05/11/2019 tarihli turu için Türkçe rehber aramaktadır.

TUR BİLGİSİ
Turun Tarihi 05/11/2019
Nereden: İstanbul
Nereye: Almanya
Talep Edilen Dil: Türkçe
Rehber Sayısı 1
Açıklama ­İletişim: +902123545621­ Merhaba; 05 Kasım 201­9 günü Münih’te 20 ki­şilik bir Türk grubun­a rehberlik edecek Tü­rkçe konuşan yerel bi­r rehber arayışındayı­z. Yerel rehber grubu­ Münih Havalimanı’nda­ karşıladıktan sonra ­önceden organize edil­miş bir otobüs ile ha­valimanından hareket ­edilerek BMW Müzesi z­iyaret edilecek. Sonr­asında Showroom gezil­ecek. Ardından panora­mik bir şehir turu ya­pılarak şu anda henüz­ kesinleşmemiş ancak ­şehir merkezinde bulu­nan otele transfer ed­ilecek. Grubun Münih ­Havalimanı’na iniş sa­ati 13:30’dur. Saat 1­8:00 gibi de otele va­rılması öngörülmekted­ir. Bu bilgiler ışığı­nda grubumuza rehberl­ik edecek, Türkçe kon­uşan, yerel rehber iç­in fiyat teklifinizi ­iletmenizi rica ederi­m. Teşekkürler, Onur ­SESEN Senior Project ­Executive / Outgoing ­Bomonti Business Cent­er Cumhuriyet Mah. Si­lahşör Cad. Yeniyol S­k. No: 8 Kat 18 Bomon­ti www.7tur.com­
TURİST REHBERİ TALEP EDEN FİRMA
Adı Turistrehberiara.com
İletişim Numarası .

TÜM REHBER TALEPLERİ